OPS! no IES de Vilalonga

Este obradoiro de cen minutos de duración pretende achegarlles ós rapaces as vantaxes que ten o coñecemento do galego para comprendermos facilmente a lingua portuguesa.
Cunha actividade sobre a canción de Adriana Calcanhoto rematou o obradoiro. Pero a canción que houbo que escoitar e cantar, a petición do alumnado, foi a popular “Ai se eu te pego”.